2. februar 2024.

Obavještenje o javnoj raspravi o Nacrtu prostornog plana Crne Gore i Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Pozivamo građane da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Prostornog plana Crne Gore i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Javnu raspravu organizuje Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u periodu od 29. januara 2024. godine do 29. aprila 2024. godine.

U ovom periodu svi građani mogu dati predloge i sugestije na Nacrt plana. Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: ppcg@mdup.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine , IV Proleterske brigade broj 19 – Podgorica, u terminima od 08:00 do 13:00h, zaključno sa 29. aprilom 2024. godine.

Ministarsvo će u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave organizovati javne prezentacije Nacrta Prostornog plana Crne Gore, a u Šavniku će biti održana 13. februara, u periodu od 9:00 do 12:00 h u sali Skupštine Opštine.

Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: https://www.gov.me/clanak/prostorni-plan-crne-gore 

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu