6. februar 2024.

Javni poziv povodom Nacrta odluke o podsticajima investiranja i razvoja poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2024. godinu.

Na osnovu člana 2 i 7 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( ,, Sl.list CG-opštinski propisi", br.23/15) i člana 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ( ,, Sl.list CG ", br.06/21), v.d Rukovodioc-a upućuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Šavnik, mjesne zajednice, nevladine organizacije i ostali zainteresovani subjekti da dostave inicijative, predloge i stavove u vezi sa izradom Nacrta odluke o podsticajima investiranja i razvoja poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2024. godinu.

Zainteresovani subjekti u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana, u postupku prethodnog izjašnjavanja (period prije izrade samog nacrta Odluke), svoje inicijative, predloge i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih:

U pisanoj formi putem pošte, na adresu - Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik, Šavnička III br.5 ;

Putem e.mail adresa:

- sluzba.poljoprivreda@savnik.me

- info@savnik.me

- predsjednik@savnik.me

Prethodno izjašnjavanje zainteresovane javnosti trajaće od 06.02 – 29.02.2024. godine.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj će nakon završetka konsultacija zainteresovane javnosti sve prispjele primjedbe, prijedloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Nacrta odluke.

Dodatne informacije u vezi ovog obavještenja mogu se dobiti pozivom na broj 040/266-108 kao i direktno u kancelariji Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

v.d Rukovodioc-a

Milenko Mijatovićjavni-poziv-podsticaj-razvoja-poljoprivrede-7bf35163f408a26d.pdf