3. septembar 2021.

Vatrogascima Službe zaštite i spašavanja nagrade od 250 eura

Predsjednik opštine, mr Jugoslav Jakić nagradio je sa po 250 eura pripadnike Službe zaštite i spašavanja Šavnik.

Finansijsko nagrađivanje je došlo kao rezultat uspješno realizovanih intervencija na teritoriji opštine Šavnik u prethodnom periodu. Naime, vatrogasci Službe zaštite i spašavanja su pored dopremanja cistijerni za vodu u bezvodnim područjima, redovnih aktivnosti na terenu u skladu za podnešenim zahtjevima od strane mještana, sprovodili i brojne aktivnosti na suzbijanju i gašenju požara na više lokacija na teritoriji opštine. Iako su požari stavljani pod kontrolu, nepovoljni vremenski uslovi, prije svega visoka temperatura i vjetar često bi doveli do ponovnog razbuktavanja požara, nekada na istim, ili u blizini lokacija na kojima je požar ugašen, tako da su vatrogasci u proteklom periodu imali preko četrdeset intervencija, pa pored redovnih, to jeste pojedinačnih požara, koji su evidentirani u okolini Šavnika, samo u periodu od 08. do 19. avgusta bilo je svakodnevno gašenje požara, sa oko 25 intervencija, na području sela Sirovac, Bare, Miloševići i Bijela.

Predsjednik opštine je istakao da Opština Šavnik i građani Šavnika duguju veliku zahvalnost pripadnicima Službe zaštite i spašavanja, zbog izuzetno profesionalnog odnosa i angažovanja u proteklom periodu. Oni su ovog ljeta uspjeli pokriti teritoriju opštine koju ne odlikuje pristupačni teren, na kojem su prije svega često bili suočeni sa različitim situacijama koje zahtijevaju posebnu pribranost.

Služba predsjednika opštine