4. avgust 2023.

Javni poziv-Nabavka električnih čobanica

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br034/23 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

Nabavka električnih čobanica

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva koja na svom gazdinstvu uzgajaju domaće životinje koje su obilježene ušnim markicama i pčele, upisane u bazu podataka lokalne veterinarske ambulante i Uprave za bezbjednost hrane vetzerinu i fitosanitarne poslove. Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Šavnik najmanje 6 mjeseci prije dana objavljivanja Javnog poziva i da za istu mjeru nijesu ostvarili pravo podrške u prethodnoj godini.

II Kriterijumi prihvatljivosti

Podržava se kupovina novih uređaja za koje posjeduju dokaz (račun ili uplatnica o prenosu sredstava), deklaraciju proizvoda i garantni list za isti.

III Potrebna dokumentacija

-Zahtjev za odobravanje podrške

-Izvod iz Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla ;

-Rješenje Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove (za držaoce pčela)

-Uvjerenje o mjestu prebivališta;

-Cjenovna ponuda (predračun);

-Dokaz o uplati računa za navedenu robu ( račun ili potvrda o prenosu sredstava);

-Garantni list i deklaracija za kupljenu robu;

IV Visina podrške

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 70% vrijednosti bruto cijene proizvoda.

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 6 000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Javnim pozivom proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti prije predviđenog roka.

V Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim

Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji

drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava podršku novčanih sredstava korisnicima.

Nakon priloženog dokaza o uplati svog dijela računa od strane korisnika, komisija Rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava predviđenih ovim Javnom pozivom.

VI Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za nabavka električnih čobanica za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku električnih čobanica za 2023. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 08.09.2023, godine

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Opština Šavnik

Kontakt.tel: 040/266-108


javni-poziv-nabavka-elektricnih-cobanica-1b6a1bb1ea28c610.pdf