4. avgust 2023.

Javni poziv-podrška oslobađanja troškova dopremanja vode za 2023. godinu

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 034/23) objavljuje:

JAVNI POZIV

podrška oslobađanja troškova dopremanja vode za 2023. godinu

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Šavnik, koja uzgajaju životinje i u ljetnjem periodu imaju problema sa vodosnadbijevanjem i posjeduju bazene ili bistijerne u koje žele da pretoče vodu.

II Način realizacije

Ova mjera se sprovodi u saradnji sa ,,D.O.O Komunalne djelatnosti" Šavnik.

III Iznos podrške

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 10.000,00 €. Podrška se obezbjeđuje u vrijednosti od 100% cijene računa za dopremanje vode.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva dostigne predviđeni iznos Javni poziv će se zatvoriti.

IV Kriterijumi prihvatljivosti

Kriterijum je ispunjen ako:

- nosilac gazdinstva ima mjesto prebivališta u opštini Šavnik 6 mjeseci prije dana objavljivanja javnog poziva,

-se bavi poljoprivredom - stočarstvom i posjeduje dokaz za to (Rješenje o upisu u registar kod MPŠV).

V Potrebna dokumentacija

-Zahtjev za dodjelu podrške,

-Rješenje o upisu u registar kod MPŠV

-Potvrda o mjestu prebivališta

VI Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja na osnovu priložene dokumentacije konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava koja će se na osnovu izvještaja o isporuci vode prenijeti na žiro račun ,,D.O.O Komunalne djelatnosti " Šavnik .

VII Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za oslobađanje troškova za dopremanje vode za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške oslobađanja troškova dopremanja vode za 2023. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do kraja kalendarske godine tj do utroška sredstava predviđenih ovim Javnim pozivom.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Opština Šavnik

Kontakt.tel: 040/266-108

javni-poziv-dopremanje-vode-717fca253ecaf0f5.pdf