4. avgust 2023.

Javni poziv za dodjelu podrške mljekarskoj proizvodnji

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 034/23 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške mljekarskoj proizvodnji

(laktofrizi, rashladne vitrine, posuđe za mlijeko, ambalaža za čuvanje mlječnih proizvoda, posuda za kontrolu mlijeka- testeri)

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja uzgajaju muzna grla (krave ovce i koze), čije su životinje obilježene ušnim markicama i upisane u bazu podataka Lokale veterinarske ambulante .

II Uslovi Prihvatljivosti

Podržava se nabavka novih uređaja i opreme za proizvodnju, čuvanje i skladištenje mliječnih proizvoda, koja će doprinijeti očuvanju higijene i kvaliteta mlijeka i mlječnih proizvoda i to :

-Laktofriz ;

-Rashladne vitrine ;

-Posuđe za odlaganje mlijeka ;

-Ambalaža za čuvanje mlječnih proizvoda ;

-Prese za cijeđenje mlječnih proizvoda

-Posude za kontrolu mlijeka - testeri.

Oprema za skladištenje i pakovanje mlječnih proizvoda mora biti od emajliranog materijala ili plastike koja ima sertifikat za pakovanje ove vrste proizvoda

Korisnik mora ima mjesto prebivališta u opštini Šavnik najmanje 6 mjeseci prije objavljivanja Javnog poziva

Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV do dana podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava podrške, i da za istu mjeru nije ostvario podršku u protekloj godini od strane Opštine Šavnik

III Potrebna dokumentacija

-Izvod iz Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla na gazdinstvu;

-Rješenje o upisu u registar kod MPŠV;

-Uvjerenje o mjestu prebivališta;

-Predračun za željenu investiciju;

-Detaljna tehnička specifikacija opreme/proizvoda;

-Dokaz o kupovini (račun);

IV Iznos podrške

Podržaće se do 70% vrijednosti bruto cijene proizvoda (max. 1.000,00€ po zahtjevu)

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 5.000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prevazilazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv će se zatvoriti prije predviđenog roka.

V Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške mljekarskoj proizvodnji (laktofrizi, rashladne vitrine, posuđe za mlijeko, ambalaža za čuvanje mlječnih proizvoda, posuda za kontrolu mlijeka- testeri) za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br.5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške mljekarskoj proizvodnji (laktofrizi, rashladne vitrine, posuđe za mlijeko, ambalaža za čuvanje mlječnih proizvoda, posuda za kontrolu mlijeka- testeri)

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 08.09.2023. godine.

VI Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim

Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji

drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava podršku novčanih sredstava korisnicima.

Nakon priloženog dokaza o uplati svog dijela računa od strane korisnika, komisija Rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava predviđenih ovim Javnom pozivom.

Isplata će se vršiti na žiro-račun distributera.

Ukoliko preostane sredstava po ovom Javnom pozivu može se proporcionalno povećati podsticajni iznos ili raspisati novi javni poziv za istu mjeru.

nje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Opština Šavnik

Kontakt.tel: 040/266-108

javni-poziv-mljekarska-proizvodnja-5cf5e8057f5f89ec.pdf