4. avgust 2023.

Javni poziv za dodjelu podrške za kupovinu agregata poljoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 034/23 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za kupovinu agregata poljoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredni gazdinstva sa teritorije opštine Šavnik koja se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda.

II Uslovi prihvatljivosti

Podržava se kupovina novih uređaja za koji posjeduje dokaz (račun ili uplatnicu o prenosu sredstava, deklaraciju i garantni list proizvoda)

Pravo na podršku imaju poljoprivredna gazdinstva:

- koja se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda;

- da za istu mjeru nijesu ostvarili podršku u predhodnoj godini od strane Opštine Šavnik;

-da imaju prebivalište na teritoriji opštine Šavnik najmanje 6 mjeseci prije dana objavljivanja Javnog poziva,

- da su upisani u registar MPŠV.

III Iznos podrške

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% vrijednosti bruto cijene proizvoda a ne više od 600,00€ po podnesenom zahtjevu.

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 8.000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti prije predviđenog roka.

IV Potrebna dokumentacija

-Izvod iz Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla na gazdinstvu ( samo za držaoce domaćih životinja ) ili Rješenje Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove za ona lica koja vrše preradu poljoprivrednih proizvoda na svom gazdinstvu;

-Rješenje o upisu u registar kod MPŠV;

-Cjenovna ponuda (predračun);

-Uvjerenje o mjestu prebivališta;

-Dokaz da je roba plaćena ( račun ili potvrda o prenosu sredstava);

-Garantni list i deklaracija za kupljenu robu

V Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za odobravanje podrške za kupovinu agregata za poljoprivredne proizvođače za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za kupovinu agregata poljoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 08.09.2023. godine.

VI Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim

Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji

drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava podršku novčanih sredstava korisnicima.

Nakon priloženog dokaza o uplati računa od strane korisnika, komisija Rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava predviđenih ovim Javnom pozivom.

Ukoliko preostane sredstava po ovom Javnom pozivu može se proporcionalno povećati podsticajni iznos ili raspisati novi javni poziv za istu mjeru.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Opština Šavnik

Kontakt.tel: 040/266-108


javni-poziv-kupovina-agregata-3cf4a0a023d220b5.pdf