9. jun 2021.

Održan sastanak sa predsjednikom Mreže za ruralni razvoj Crne Gore

Predsjednik opštine, mr Jugoslav Jakić, sa saradnicima, Potpredsjednicom opštine Milijanom Ašanin i Savjetnikom za ekonomska pitanja i razvojne projekte Vladom Bečanovićem, danas je održao sastanak sa predsjednikom Mreže za ruralni razvoj Crne Gore, g-dinom Ratkom Batakovićem i Izvršnim direktorom NVO "Media Team", g-dinom Duškom Markovićem. Glavni povod za sastanak je inicijativa za pokretanje procesa osnivanja LAG-ova (Lokalnih akcionih grupa) u kojima su lokalne uprave jedan od osnivača. Na sastanku se govorilo o samom procesu osnivanja LAG-ova, obavezama lokalne uprave, kao i o benefitima koje lokalna zajednica dobija.

 Naime, Lokalne akcione grupe ili LAG-ovi, predstavljaju lokalna privatna, javna, civilna, razvojna partnerstva koja se osnivaju da bi djelovala i podsticala lokalni razvoj na teritorijama najmanje dvije opštine. Po osnivanju, LAG je obavezan da izradi lokalnu razvojnu strategiju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrava Strategiju, akredituje LAG i odobrava godišnji budžet za finasiranje projekata lokalnoj zajednici. LAG se bavi raspisivanjem javnih poziva, monitoringom i evaluacijom odobrenih projekata. LAG-ovi su osnovani i postoje u svim zemljama Balkana i Evrope, osim u Crnoj Gori. Postojanje LAG-ova je usko povezano sa implementacijom mjere LEADER iz IPARD3 programa, pa je njihovo osnivanje jedna od bitnih stavki na uspješnom putu ka Evropskoj Uniji.

 Mreža za ruralni razvoj postoji od 2012. godine, bavi se podrškom ruralnom stanovništvu u razvoju svih segmenata ekonomskih, ekoloških, socijalnih i kulturoloških aktivnosti, promoviše LEADER pristup u Crnoj Gori i animira ruralnu zajednicu na osnivanje Lokalnih akcionih grupa.

Predsjednik opštine izrazio je spremnost Opštine Šavnik da u narednom periodu radi na razvoju ove inicijative, kao i na uspostavljanju partnerske saradnje sa opštinama koje će takođe biti dio ovog procesa.

Služba Predsjednika Opštine