17. jul 2020.

Obavještenje za kućne brojeve

Sekretarijat lokalne uprave

Obavještenje za kućne brojeve

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik, poziva građane koji nijesu preuzeli table sa kućnim brojem, da isto učine svakog radnog dana od 9h do 14h u zgradi Opštine Šavnik, kancelarija br.15, II sprat.

Prije preuzimanja tabla, potrebno je kontaktirati Komunalnog inspektora na br. tel. 069/195-495.

Preuzete table građani su dužni da postave na svojim objektima na način da su vidljive iz ulice kojoj objekat pripada.


Obavještenje za kućne brojeve