22. decembar 2023.

Saziv za XXXI Skupštinu opštine Šavnik

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine opštine Šavnik (sala Skupštine) sa početkom u 17h časova

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o Budžetu opštine Šavnik za 2024. godinu;

2. Prijedlog Odluke o finansiranju usluge Pomoć u kući starim licima;

3. Prijedlog Odluke o finansiranju troškova boravka djece u dječijem vrtiću;

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog cijena za 2024. godinu DOO "Komunalne djelatnosti";

5. Prijedlog Programa rada SO Šavnik za 2024. godinu;

6. Prijedlog Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Šavnk za 2024. godinu;

7. Prijedlog Plana rada i finansijski plan za 2024. godinu JU "Centar za kulturu, sport i medije" Šavnik;

8. Prijedlog Plana i programa rada sa finasijskim planom Parka prirode "Dragišnica i Komaranica" za 2024. godinu;

9. Prijedlog programa rada i finansijskog plana DOO "Komunalne djelatnosti" Šavnik za 2024. godinu;

10. Izvještaj o radu JU "Obrazovni centar" Šavnik za školsku 2022/23 godinu;

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Nadežda Kotlica

saziv-za-31-skupstinu-5d219e44a27c4ca7.pdf