24. februar 2021.

Uvećanje naknade za novorođeno dijete

Saglasno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke za novorođeno dijete, koja je stupila na snagu 15.02.2021. godine („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 004/21), umjesto ranijeg iznosa od 300 eura jednokratne novčane pomoći za rođenje djeteta, roditelji sa teritorije opštine Šavnik, dobijaće novčanu pomoć u iznosu:

  • za prvo dijete podnosioca zahtjeva 500 eura;
  • za drugo dijete podnosioca zahtjeva 1.000 eura;
  • za treće i svako naredno dijete, blizance, trojke, četvorke itd. u iznosu od 1.500 po djetetu. 

Između ostalog, pravo na naknadu se ostvaruje ukoliko je prebivalište oba roditelja na teritoriji opštine Šavnik u vrijeme rođenja djeteta, od čega je prebivalište jednog roditelja najmanje tri godine neprekidno prije rođenja djeteta.

Pravo na pomoć ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se zajedno sa ostalom potrebnom dokumetacijom podnosi organu lokalne uprave opštine Šavnik u roku od tri mjeseca od rođenja djeteta.

Sekretarijat lokalne uprave