25. januar 2024.

Lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 10 Odluke o stipendiranju studenata i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 034/22) i tačke 2 Rješenja predsjednika Opštine o formiranju Komisije za dodjelu stipendija za studijsku 2023/2024. godinu, br. 02-01-609/23-2247/1 od 25.12.2023. godine, a nakon što je razmotrila prispjele prijave na Javni konkurs i sačinila zapisnik br. 02-01-609/23-2247/2 od 23.01.2024.godine, Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je:

LISTU

studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu studentskih stipendija

za školsku 2023/2024. godinu

Lista studenta:

1. Anđela Strunjaš - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – studijski program - sportski novinari i treneri

2. Nađa Nenezić - Medicinski fakultet – studijski program primijenjena fizioterapija

3. Nađa Janjić - Prirodno - matematički fakultet - studijski program - diplomirani biolog

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora Glavnom administratoru u roku od osam dana od dana objavljivanja liste.

KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Jovan Vujačić


lista-studenata-koji-ispunjavaju-uslove-dc80204d07c03334.pdf