25. jun 2020.

Počeli radovi vrijedni blizu pola miliona eura na rekonstrukciji i unapređenju sistema vodosnabdijevanja naselja Šavnik

Za rekonstrukciju i unapređenje sistema vodosnabdijevanja opštine Šavnik Vlada Crne Gore, preko Uprave javnih radova je opredijelila blizu pola miliona eura, na osnovu ugovora koji je potpisan između Uprave javnih radova i firme “Temko”d.o.o. Nikšić.

Rok za završetak radova je četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. 

Planirani su zamjena postojećeg i ugradnja novog cjevovoda u dužini od oko 2,5 kilometara, sanacija vodomjernih okana, zamjena vodomjera i pratećih elemenata, rekonstrukcija postojećeg rezervoara i dogradnja komore zapremine 200 metara kubnih, kao i nabavka i ugradnja hidromašinske opreme za rezervoar, pumpnu stanicu i stanicu za povišenje pritiska. 

Cilj projekta je unapređenje vodosnabdijevanja na području opštine Šavnik, koji je Vlada Crne Gore u postupku sačinjavanja liste kapitalnih investicija prepoznala kao jedan od prioriteta u daljem razvoju i podizanju kvaliteta životnog standarda stanovnika ovog kraja.  

Realizacijom ovog projekta stvaraju se preduslovi za poboljšanje kvaliteta vodosnabdijevanja potrošača u gradskoj zoni, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, povećanje broja priključaka za domaćinstva... 

Ugovorena vrijednost radova iznosi 489.037,98€ sa PDV-om. 

Ugovor je priložen ispod.

Služba za projekte i drugostepenni postupak