28. januar 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 28.01.2021.godine, zaključno sa 12.02.2021. godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik- Sala Skupštine opštine Šavnik 08.02.2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 10:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

  • na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;
  • u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Uprava lokalnih javnih prihoda, Šavnička III, br.5., 81 450 Šavnik;
  • putem e-mail adrese: info@savnik.me;
  • u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Uprave lokalnih javnih prihoda, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;
nacrt-odluke-o-prirezu-porezu-2b469ef20bc25417.pdf zakljucak-odluka-o-prirezu-porezu-na-dohodak-fizickih-lica-649e7fc4e216deb4.pdf program-javne-rasprave-odluka-o-prirezu-25b6bd74e5d9d486.pdf