29. avgust 2023.

Javni poziv-podrška pri nabavci košnica i djelova košnica

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 034/23 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

podrška pri nabavci košnica i djelova košnica

I Definicija korisnika

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su registrovani pčelari sa teritorije opštine Šavnik.

II Uslovi prihvatljivosti

Pravo na podršku imaju svi registrovani pčelari sa mjestom prebivališta na teritoriji opštine Šavnik koji su upisani u registar Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove.

Ova mjera obuhvata nabavku novih košnica i djelova košnica

III Iznos podrške

Podrška za nabavku košnica i djelova košnica se može ostvariti srazmjerno broju košnica, odnosno sa pravom podrške do 30% od ukupnog broja košnica upisanih u registar.

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% vrijednosti bruto cijene ( max. 1.000€ po zahtjevu)

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 10.000€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti prije predviđenog roka.

IV Potrebna dokumentacija

-Zahtjev

-Rješenje uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove;

-Predračum za željenu investiciju;

-Dokaz o kupovini opreme za pčelarstvo;

V Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške pri nabavci novih košnica i djelova košnica za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III. br. 5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške pri nabavci košnica i djelova košnica za 2023. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do29.09.2023. godine.

IV Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim

Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji

drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava podršku novčanih sredstava korisnicima.

Nakon priloženog dokaza o uplati svog dijela računa od strane korisnika, komisija Rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava predviđenih ovim Javnom pozivom.

Isplata će se vršiti na žiro-račun distributera.

Ukoliko preostane sredstava po ovom Javnom pozivu može se proporcionalno povećati podsticajni iznos ili raspisati novi javni poziv za istu mjeru.

NAPOMENA:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj


javni-poziv-nabavka-kosnica-i-djelova-kosnica-38345e2cc3616569.pdf zahtjev-nabavka-kosnica-i-djelova-kosnica-b48ade8d5e309d48.docx